W jakiej Polsce ja żyję?

W jakiej Polsce ja żyję?
Ja żyję w Polsce demokratycznej, w której w ubiegłym roku demokratycznie wybrano prezydenta, demokratycznie wybrano sejm i senat, demokratycznie wybrano rząd. Żyję w Polsce, w której demokratycznie dziesiątki tysięcy ludzi z Komitetu Obrony Demo...
100%